Termenii și Condițiile menționate mai jos, care includ prin această referință toate regulile, procedurile și procesele care pot fi publicate pe site-ul veterra.ro, constituie un contract între toți vizitatorii și utilizatorii site-ului www.veterra.ro (așa cum este definit mai jos) și Farmavet (așa cum este definit mai jos).


Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și Condiții, trebuie să opriți imediat utilizarea acestui Site. Daca veți continua sa utilizați/accesați Site-ul nostru, înseamnă ca ați acceptat prezentul document, Termeni și Condiții, în versiunea publicata pe Site la fiecare accesare.


Materialele prezentate pe Site sunt furnizate „așa cum sunt”, fără niciun fel de garanție, expresa sau implicita din partea Farmavet. Farmavet nu oferă nicio garanție expresa sau implicita, fără a se limita la comercializarea și aptitudinea Produselor pentru un anumit scop.


Termenii folosiți cu majuscula la prima litera sunt definiți în cadrul acestor Termeni și Condiții după cum urmează:

Farmavet

înseamnă societatea Farmavet SA, societate pe acțiuni, administrată în sistem dualist, organizată și funcționând conform legilor din România, cu sediul social în Calea Giulești nr 333, sector 6, București și domiciliul fiscal și adresa de corespondență în Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, Iride Business Park, clădirea Iride 19, etaj 2, sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/131/1991, CUI/CIF RO 256, Telefon: (021) 221.99.60, fax: (021) 220.69.32, e-mail: office@farmavet.ro, www.farmavet.ro.


Specificații      

înseamnă toate specificațiile si/sau descrierile Produselor, așa cum sunt precizate în descrierea acestora/prospectul transmis de producătorii Produselor, care au rol informativ și nu au drept scop înlocuirea sfatului unui specialist în domeniu.

Utilizator

înseamnă (i) orice persoana fizica care are vârsta peste 18 ani, cu capacitate de exercițiu deplina; (ii) orice reprezentant care acționează în numele și pe seama unei persoane juridice (definiția persoanei juridice nu este limitata la societățile înregistrate conform prevederilor Legii nr 31/1990 privind societățile) înregistrata și funcționând conform legilor din Romania și (iii) orice persoană fizică autorizată care accesează/vizitează Site-ul.

Site

înseamnă: www.veterra.ro


Produse    

orice produs listat (menționat) pe Site.

Activitate

orice activitate listată (menționată) pe Site.


Mărci Înregistrate

orice marcă înregistrată listată (menționată) pe Site.

Cine suntem noi?

Farmavet deține și operează o platformă și un serviciu de programare cu acces liber (www.veterra.ro).

Acești termeni și condiții acoperă orice utilizare a Site-ului web deținut de Farmavet, indiferent dacă sunteți înregistrat sau nu.

Când utilizați veterra.ro în conformitate cu aceste condiții, aveți dreptul să utilizați funcțiile disponibile, cu excepția acelor facilități unde accesul este restricționat sau condiționat.

Trebuie să respectați toate drepturile de proprietate intelectuală, de autor și orice alte drepturi și anunțuri similare!


Confidențialitate, date personale și Cookie-uri


Farmavet se supune respectării legislației române și UE privind confidențialitatea și protecția datelor și să aplice principiile procedurilor transfrontaliere de protecție a datelor recunoscute.

Prin utilizarea site-ului nostru, confirmați că ați citit și sunteți de acord cu Politicile de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal, Politica de Cookies ale Farmavet și că sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. în conformitate cu aceste declarații. Farmavet nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe acest Site (legături de natură comercială sau publicitară). Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.


În particular, sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. de către Farmavet, alte societăți din grupul Farmavet (împreună, Farmavet) și contractorii săi, precum și cu transmiterea datelor deținute de Farmavet în afara României și a Uniunii Europene, după caz.


Farmavet garantează utilizatorului acces limitat pe Site, în interes personal și de informare și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial sau integral Site-ul, de a reproduce parțial sau integral Site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata Site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Farmavet fără acordul prealabil scris al acesteia.


Bazele de date, programe, elemente de grafică, sunt proprietatea/sub licența Farmavet sau a altor societăți din grupul Farmavet, sau, după caz, a furnizorilor produselor oferite prin intermediul Site-ului și conținutul Site-ului este protejat de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare.

Copierea, stocarea, modificarea parțială sau în întregime a site-ului este strict interzisă și se pedepsește conform legilor în vigoare privind protecția drepturilor de autor. În calitate de utilizator, dumneavoastră sunteți pe deplin de acord cu cele mai sus menționate.


Licențe acordate de autori și de alți contribuitori

Reproducerea integrală sau parțială a unui articol este condiționată de respectarea practicilor academice de atribuire obișnuite, care trebuie respectate cu strictețe în plus față de cerințele CC-BY.


Licența CC-BY nu vă dă dreptul să reproduceți sau să publicați conținut de pe Site în orice forum (online sau nu) care susține orice punct de vedere politic, religios, anti-religios, rasist, extremist, violent sau lipsit de respect. Vă angajați să eliminați orice astfel de conținut din orice astfel de forum imediat, la cererea Farmavet, în cazul în care conținutul a fost postat de către sau pentru dvs..


De asemenea, este interzis să reproduceți conținut de pe site-urile noastre pentru a denigra Farmavet, orice societate din grupul Farmavet, orice Marcă Înregistrată sau semn distinctiv, Produs sau Activitate, precum și orice partener al acestor societăți.


Sunteți de acord că oricine vizitează Site-ul poate copia și re-posta conținutul dvs. în mod liber, fără permisiune și fără nici o taxă, sub rezerva doar cerințelor de citare. Acest lucru este supus prevederilor privind materialele terților.


Disponibilitate; Viruși și atacuri; Bugs și erori

Farmavet nu promite că Site-ul sau funcționalitatea acestuia, nici alte aplicații, widget-uri sau alte modalități de accesare a serviciilor Farmavet vor fi disponibile cu uptime de 100%. Site-ul poate să nu fie disponibil pentru întreținere sau upgrade-uri, pentru care Farmavet va încerca să ofere o notificare rezonabilă, și poate suferi căderi neașteptate. Ne străduim să evităm erorile prin întreținerea activă, dar nu garantăm că site-ul web va fi fără erori.


Disponibilitatea constantă sau pe termen lung a diferitelor facilități și servicii furnizate de Farmavet nu este garantată. Serviciile pot fi actualizate, îmbunătățite, modificate, reduse sau retrase. Nu suntem responsabili pentru retragerea oricărui serviciu sau funcționalitate.

Farmavet va folosi instrumentele adecvate pentru a încerca să minimizeze atacurile de orice fel, dar nu garantează faptul că site-ul sau legăturile postate de utilizatori vor fi libere de viruși de la terți și de alte programe software terță parte.


Utilizarea, accesarea sau vizitarea Site-ului sunt gratuite însă utilizarea serviciilor furnizate de terți (e.g., servicii de internet, sau alte categorii de servicii) pot presupune contractarea acestor servicii de la terții furnizori și plata unui tarif aferent acestor servicii. Contravaloarea consumului de internet si/sau servicii mobile generat de accesarea Site-ului este suportat de Utilizator, conform politicii terțului furnizor. Nu este permisă abuzarea Site-ului prin introducerea cu bună știința de viruși sau alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Site-ul sau porțiuni din acesta pot fi găzduite de serverele unei terțe companii.


Informațiile/imaginile de pe Site în legătură cu Produsele/Activitățile:

În legătură cu Produsele/Activitățile menționate pe Site-ul nostru vă rugăm să aveți în vedere că:

toate Produsele/Activitățile prezentate pe Site au prezentate principalele caracteristici, astfel cum acestea sunt notificate de fiecare producător în prospectul Produselor sau așa cum sunt prestate la un anumit moment de către Farmavet și nu au drept scop înlocuirea sfatului unui specialist în domeniu;

Imaginile de pe Site au caracter informativ, având rol de prezentare astfel ca aspectul Produsului/Activității poate să fie diferit în realitate de cel din imaginea de pe Site și nici nu creează o obligație contractuală pentru Farmavet.


Proprietate și drepturi


Întregul conținut al Site-ului este proprietatea Farmavet inclusiv dar fără a se limita la imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică, scripturi, programe, formatare, aspect, aplicații, mărci denumiri comerciale și logo-uri și alte date și a furnizorilor săi și este apărat de legea drepturilor de autor și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Farmavet a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare. Nicio prevedere conținuta de Site nu trebuie interpretată ca acordând, direct sau indirect sau în orice alt mod orice licență sau drept de utilizare a conținutului Site-ului, utilizarea Site-ului fiind făcută în scop personal de Utilizator.

Farmavet acordă Utilizatorului un acces limitat, în interes personal, pe Site. Utilizatorul nu are dreptul de a descarca sau de a modifica, indiferent de modalitate, Site-ul, de a reproduce parțial sau integral Site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata Site-ul în orice alt mod, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Farmavet. și

Activități interzise


Printre altele, următoarele activități sunt interzise pe Site-ul Farmavet și pot duce la suspendarea sau încetarea înregistrării dvs., acțiuni pe care Farmavet și le rezervă în mod expres și, fără a aduce atingere altor drepturi, în aceste cazuri sunteți obligat să despăgubiți Farmavet pentru întreg prejudiciul creat:

Orice colectare automată sau robotică a datelor, răsturnarea sau accesarea cu crawlere a Site-ului pentru date de orice fel;

Deghizarea identității dvs. atunci când interacționați în vreun fel pe Site;

Orice activitate care este destinată sau este susceptibilă de a aduce vreun prejudiciu Farmavet (sau afiliaților săi), oricărui furnizor sau partener al unei societăți din grupul Farmavet sau oricăror utilizatori ai facilităților Farmavet;

Orice încercare de a copia sau inversa codul care formează Site-ul sau oricare dintre funcționalitățile acestuia orice act care intenționează sau poate provoca daune oricărui site Farmavet, disponibilitatea acestuia pe internet, software-ul sau reputația acestuia, inclusiv (dar fără a se limita la) atacuri de negare a serviciilor;

Încărcarea sau plasarea pe orice Site web al Farmavet a oricărui virus sau alt cod dăunător sau nedorit;

Orice activitate frauduloasă, dăunătoare sau ilegală;

Orice încercare de a obține acces neautorizat la bazele de date sau alte resurse ale Farmavet (sau afiliaților săi) sau ale furnizorilor/partenerilor săi/ ai oricărei societăți din grupul Farmavet.

Detașarea sau conectarea la orice conținut care nu respectă în toate privințele cerințele de conținut stabilite în aceste condiții.

Detașarea oricărei alte informații personale sensibile a oricărei alte persoane fără consimțământul explicit informat al acelei persoane.

Reproducerea, duplicarea, copierea sau revânzarea oricărei părți a oricărui Site web al Farmavet, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis în mod expres de aceste condiții.

Acces Mobil

Când accesați Site-ul web prin intermediul unui dispozitiv mobil, aveți în vedere faptul că furnizorul dvs. poate să se taxeze pentru utilizarea datelor.

Newsletter

Site-ul nostru oferă posibilitatea abonări și dezabonării la newsletter-ul Site-ului, aceste newsletter-uri au ca scop transmiterea către Utilizator de comunicări comerciale și informare. Abonarea și dezabonarea la newsletter este gratuita și voluntara, și implica acceptarea acestor Termeni și Condiții. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricând va veți putea dezabona gratuit de la newsletter urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui e-mail. Mesajele trimise vor respecta legislația aplicabila în ceea ce privește comunicarea comerciala.

Utilizarea newsletter-ului se face în aceleași condiții de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conținutului precum cele aplicabile accesării Site-ului, respectiv conform acestor Termeni și Condiții. în cazul existentei unei suspiciuni rezonabile a Farmavet cu privire la încălcarea de către Utilizator a acestor Termeni și Condiții, Farmavet își rezerva dreptul de a restricționa accesul oricărui Utilizator abonat la newsletter.


Modificarea condițiilor


Farmavet își rezerva dreptul de a modifica oricând acești Termeni și Condiții. Forma modificata a acestora este disponibila imediat după modificare oricând pe Site. în cazul în care nu sunteți de acord cu forma modificata a Termenilor și Condițiilor, va rugam sa nu mai accesați, utilizați si/sau vizitați Site-ul nostru. Asigurați-va ca recitiți acești Termeni și Condiții în mod regulat deoarece daca accesați sau utilizați Site-ul se va considera ca ați fost de acord cu acești Termeni și Condiții în versiunea publicata pe Site la momentul vizitei dvs.

DISCLAIMER


Deși în fiecare moment se fac eforturi în vederea asigurării calității și corectitudinii articolelor publicate în site, Farmavet nu poate garanta, expres sau implicit, în privința conținutului său, a Site-ului, ori a Produselor/Activităților și serviciilor apărute sub egida Farmavet/Veterra. Farmavet nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună, pricinuită direct sau indirect, pentru nicio lipsă de profit directă sau indirectă (incluzând, dar fără a se limita la această enumerare: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate de site, chiar dacă Farmavet vă atenționase anterior că folosirea acestor informații fără un consultant de specialitate poate genera astfel de daune.


La cererea Farmavet, sunteți de acord să exonerați de răspundere Farmavet pentru orice acțiuni judiciare sau extrajudiciare și să acoperiți cheltuielile de judecată și orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către dvs. a clauzelor prezentului contract.


Termen limită pentru introducerea reclamațiilor

Orice reclamație împotriva Farmavet trebuie să fie adusă în termen de un an de la data la care ați luat cunoștință de existența acestei afirmații.

Conciliere


În cazul în care aveți o nemulțumire în legătură cu serviciile oferite de Farmavet vă rugăm să ne adresați un e-mail pe adresa: office@farmavet.ro. Orice conflict apărut între clienții Farmavet și companie se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă, prin înțelegere între cele două parți. În cazul în care conflictul nu s-a soluționat pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române, conform legislației în vigoare.


Forță majoră


Nici dumneavoastră, nici Farmavet nu sunteți/nu suntem răspunzător pentru neîndeplinirea obligațiilor din cauza unor circumstanțe care nu depășesc controlul rezonabil al părții afectate, dar și Farmavet se angajează să ia toate măsurile rezonabile pentru a limita durata și efectul acestor circumstanțe și pentru a găsi alte modalități de a vă îndeplini obligațiile.


Legea aplicabilă și jurisdicția

Acordul dvs. cu Farmavet, inclusiv aceste condiții și toate celelalte aspecte menționate mai sus, este reglementat exclusiv de legile României și GDPR. Dumneavoastră și Farmavet sunteți de acord să căutați cu bună-credință să rezolvați orice dispută prin discuții, negociere și mediere de bună credință înainte de a ajunge la un litigiu. 


Orice litigiu care decurge din obiectul Site-ului va fi soluționat de instanțele judecătorești competente din București, Romania. Litigiul va fi guvernat și soluționat conform legilor din Romania.

Date de contact: toate informațiile referitoare la Farmavet și datele de contact sunt disponibile în prezentul document. De asemenea, puteți să vă adresați Farmavet prin intermediul formularului de contact existent pe Site, după caz.